Kongres Szefów Kuchni i Restauratorów

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że ich administratorem w ww. zakresie jest Evential Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-572, przy ul. Kazimierzowskiej 43/62. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia Kongresu Szefów Kuchni i Restauratorów 2024 oraz przekazania informacji o kolejnych edycjach wydarzenia. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zostają udzielone dobrowolnie, przy czym brak ich udzielenia uniemożliwi udział w Kongresie.